Dyslexiforbundet Och Plugga Med Bilder

Dyslexiforbundet Och Plugga Med Bilder

Business: Education Technology

Dyslexiforbundet Och Plugga Med Bilder basic intro:
dyslexiforbundet och plugga med bilderdyslexiforbundet ar sveriges storsta organisation for personer som har svart att lasa, skriva eller rakna. vart mal ar att underlatta vardagen for alla med dessa svarigheter. prins carl philip ar forbundets beskyddare. vi ar ungefar 6 000 medlemmar organiserade i ett 40-tal foreningar och distrikt runt om i landet. vi arbetar med radgivning och stod, ordnar utbildningar och forelasningar samt sprider information. genom vart intressepolitiska engagemang paverkar vi politiker och andra beslutsfattare. vi driver eller ar delaktiga i olika projekt med syfte att utveckla kompetens inom omraden som beror oss. i vara lokala foreningar pagar dessutom sociala aktiviteter for barn, unga och vuxna. plugga med bilder ar ett av forbundets projekt. plugga med bilder har utvecklat laromedlet havsaventyret som forebygger las- och skrivsvarigheter. malgruppen ar elever som lar sig lasa och skriva, men ocksa aldre elever som behover en nystart. laromedlet satter sprakljuden i fokus med roliga bilder, spannande berattelser och rim. det bestar av ett digitalt spel, tryckt material och en webbplats med handledning.varmt valkommen till var monter!

Commodity: teaching materials

Locations : sweden

Web: Please log in for details

more E-mail:

    Please log in for details