Edaider,edaider.com

Edaider,edaider.com

Industry: Education Technology

About Edaider,edaider.com
edaider ar en smart pedagogiskt stod for adaptiv, effektiv och flexibel undervisning och larande, som tagits fram av forskare och larare. tjansten samlar en rad pedagogiska verktyg som stodjer undervisning och larande under pagaende lektioner och inom ramen for kurser. edaider har ett unikt stod for datadrivna insikter, samt kraftfullt tidsbesparande och kvalitetsforstarkande funktionalitet i ett intelligent resursbibliotek som mojliggor ateranvandning, delning och kollaborativt skapande av lektioner, bedomningar, examinationer och ovrigt larmaterial. edaider ar ett gdpr-sakrat system och all datalagring sker i sverige.

Commodity: teaching materials

Address: sweden

site: Please log in for details

more Email:

    Please log in for details