Alfamax,alfamax.se

Alfamax,alfamax.se

Industrial: Education Technology

Info:
alfamax har under 25 ar utvecklat inkluderande laromedel i svenska for olika aldrar i bade klass- och specialundervisning. vi tror pa en kombination av digitalt larande, laborativt arbetssatt, las- och skrivovningar och lattlasta bocker. allt binds ihop till en rod trad i svenska som bygger vidare dar bornholmsmodellen slutar.elever med olika behovspecialpedagogiska skolmyndigheten har beviljat produktionsstod till manga av vara laromedel. vara laromedel anvands av manga olika malgrupper: nyborjare, normallasare,elever med las- och skrivsvarigheter/dyslexi, andrasprakselever, grundsarskola, aldre elever med sarskilda behov m.fl. i de digitala ovningarna finns ofta upplasning av ord pa lattare niva och muntliga instruktioner. for elever som behover utmaningar finns svarare ovningar och mojlighet att valja hogre svarighetsgrad av t.ex. ordforrad.besok var monteri montern visar vi digitala ovningar i svenska for ipad, chromebook, pc och mac. de handlar om olika moment i svenska spraket t.ex. ordkunskap, stavning, ordbildning, ordsprak, betoning, alfabetet, vokaler & konsonanter. spelen utspelas i varierande miljoer. kom till var monter for att fa en demoinloggning, som du kan anvanda till dina elever efter massan. du kan aven prova spelen i montern och fa handledning om du vill.vi visar aven senaste nytt om vara andra laromedel i svenska: bagen (fk-ak1), pilen (ak 1-6) och tre lasvarldar (lattlasta ljudenliga bocker med uppfoljning av elevens lasforstaelse).tips! fa en rod trad i svenska: bornholmsmodellen-bagen-pilen. pa sett-massans sista dag kommer aven larare som arbetar med bornholmsmodellen vara i var monter och visa material.

Productions : teaching materials

ADD.: sweden

Web-sites: Please log in for details

more Mail :

    Please log in for details